• این کارگاه به طور مجزا در دو بخش Task 1 و Task 2 و در دو ماژول آکادمیک و جنرال برگزار می شود.
  • در ابتدا داوطلب با جدول نمره دهی ( Band descriptor )، باید ها و نباید های گرفتن نمرات بالا آشنا می گردد.
  • در ادامه داوطلب با مهارت نوشتن Essay به طور کامل آشنا می گردد.
  • اصول پاراگراف نویسی، نحوه ارائه ایده های اصلی و بسط دادن آن به طور کامل آموزش داده می شود.
  • ساختار های گرامری در قالب مثال ها و سمپل های آموزشی به صورت کاربردی تدریس می گردد.
  • در بخش Task 1 داوطلبین آکادمیک و جنرال کلیه اصول مربوط به نوشتن گزارش و نامه را به ترتیب آموزش می بینند.
  • داوطلبین عزیز می توانند با کلیک بر روی گزینه ثبت نام کارگاه مورد نظر وارد مرحله ثبت نام گردیده و پس از طی مراحل ثبت نام آن کارگاه را به نام خود ثبت نمایند.
  • لازم به ذکر است این کارگاه ها بر اساس آنلاین و حضوری و همچنین مدرس کارگاه تقسیم بندی گردیده اند که داوطلبین می توانند بر اساس شرایط خود کارگاه مورد نظر را انتخاب نمایند.
  • پس از تایید کارگاه اخذ شده توسط موسسه داوطلب می تواند نام کارگاه را در پروفایل شخضی خود مشاهده نمایند.
  • پس از به حد نصاب رسیدن کارگاه در روز و ساعت تعیین شده کارگاه به صورت منظم برگزار میگردد.
نام دوره / کارگاه تاریخ و ساعت برگزاری مدرس تعداد ساعات قیمت ظرفیت ثبت نام
کارگاه Writing / حضوری مرداد 1401 - جنرال جناب آقای عرفانی 15 ۲,۰۰۰,۰۰۰ تومان 10 نفر ثبت نام
کارگاه Writing / آنلاین مرداد 1401 - جنرال جناب آقای عرفانی 15 ۲,۰۰۰,۰۰۰ تومان 10 نفر ثبت نام
کارگاه Writing / آنلاین مرداد 1401 - آکادمیک جناب آقای عرفانی 15 ۲,۰۰۰,۰۰۰ تومان 10 نفر ثبت نام
کارگاه Writing / حضوری مرداد 1401 - آکادمیک جناب آقای عرفانی 15 ۲,۰۰۰,۰۰۰ تومان 15 نفر ثبت نام