• این دوره در دو بخش Task 1 و Task 2 و در دو ماژول آکادمیک و جنرال برگزار می شود.
  • در ابتدا داوطلب با جدول نمره دهی ( Band descriptor )، باید ها و نباید های گرفتن نمرات بالا آشنا می گردد.
  • در ادامه داوطلب با مهارت نوشتن Essay به طور کامل آشنا می گردد.
  • اصول پاراگراف نویسی، نحوه ارائه ایده های اصلی و بسط دادن آن به طور کامل آموزش داده می شود.
  • ساختار های گرامری در قالب مثال ها و سمپل های آموزشی به صورت کاربردی تدریس می گردد.
  • در بخش Task 1 داوطلبین آکادمیک و جنرال کلیه اصول مربوط به نوشتن گزارش و نامه را به ترتیب آموزش می بینند.
  • داوطلبین عزیز می توانند با کلیک بر روی گزینه ثبت نام دوره مورد نظر وارد مرحله ثبت نام گردیده و پس از طی مراحل ثبت نام آن دوره را به نام خود ثبت نمایند.
  • لازم به ذکر است این دوره ها بر اساس آنلاین و حضوری و همچنین مدرس دوره تقسیم بندی گردیده اند که داوطلبین می توانند بر اساس شرایط خود دوره مورد نظر را انتخاب نمایند.
  • پس از تایید دوره اخذ شده توسط موسسه داوطلب می تواند نام دوره را در پروفایل شخضی خود مشاهده نمایند.
  • پس از به حد نصاب رسیدن دوره در روز و ساعت تعیین شده دوره ها به صورت منظم برگزار میگردد.
نام دوره / کارگاه تاریخ و ساعت برگزاری مدرس تعداد ساعات قیمت ظرفیت ثبت نام
دوره Writing / خصوصی ( 5 جلسه ) / آنلاین - جناب آقای عرفانی 8 ۱,۷۵۰,۰۰۰ تومان نفر ثبت نام
دوره Writing / خصوصی ( 10 جلسه ) / آنلاین - جناب آقای عرفانی 15 ۳,۵۰۰,۰۰۰ تومان نفر ثبت نام
دوره Writing / عمومی / آنلاین دوشنبه - چهارشنبه ساعت 10 جناب آقای عرفانی 15 ۲,۰۰۰,۰۰۰ تومان 10 نفر ثبت نام
دوره Writing / عمومی / آنلاین دوشنبه - چهارشنبه ساعت 17 جناب آقای عرفانی 15 ۲,۰۰۰,۰۰۰ تومان 10 نفر ثبت نام
دوره Writing / عمومی / آنلاین پنجشنبه ساعت 10:30 جناب آقای عرفانی 15 ۲,۰۰۰,۰۰۰ تومان 10 نفر ثبت نام