مشاهده همه 5 نتیجه

writing offline course – Session 1

بدون امتیاز 0 رای
بخش اول - این بخش مقدمه ای از رایتینگ آیلتس و معرفی مختصری از بخش های مختلف آن را ارائه میدهد مدت زمان : 28:37 دقیقه
15,000 تومان

writing offline course – Session 2

بدون امتیاز 0 رای
شاخص TR - بخش اول - در این بخش توضیحاتی پیرامون شاخص TR و باید ها و نباید های مربوط به نمرات 5، 6 و 7 ارائه گردیده است. مدت زمان : 16:18 دقیقه
15,000 تومان

writing offline course – Session 3

بدون امتیاز 0 رای
شاخص TR - بخش دوم - در این بخش ادامه توضیحات پیرامون شاخص TR و باید ها و نباید های مربوط به نمرات 5، 6 و 7 ارائه گردیده است. مدت زمان : 26:25 دقیقه 
25,000 تومان

writing offline course – Session 4

بدون امتیاز 0 رای
شاخص CC - بخش اول - در این بخش توضیحاتی پیرامون شاخص CC و مباحثی در رابطه با نحوه سازماندهی ایده ها و پاراگراف بندی ارائه گردیده است. مدت زمان : 25:27 دقیقه 
25,000 تومان

writing offline course – Session 5

بدون امتیاز 0 رای
شاخص CC - بخش دوم - در این بخش ادامه توضیحات پیرامون شاخص CC و مباحثی در رابطه با نحوه استفاده درست از کلمات ربط ارائه گردیده است. مدت زمان : 29:30 دقیقه 
29,000 تومان