بدون‌ شک‌ می‌توان‌ مهمترین‌ علت‌ عدم‌ موفقیت‌ داوطلبان‌ ایرانی‌ در آزمون‌ IELTS را عدم‌ آشنایی‌ آنها با شرایط‌ واقعی‌ برگزاری‌ آزمون‌ بین‌المللی IELTS دانست. ‌
در این راستا موسسه پارسیان اقدام به‌ برگزاری‌ آزمون های‌ استاندارد بین‌المللی IELTS Mock Exam  در محل برگزاری آزمون اصلی نموده است تا این‌ نقیصه‌ مهم‌ را کاملاً برطرف‌ نماید. این آزمون در دو قالب عادی و تحلیلی برگزار می شود که از لحاظ‌ نوع برگزاری آزمون کاملا یکسان بوده و تنها تفاوت آنها در کارنامه ارائه شده به داوطلب می باشد.
در نوع عادی داوطلب صرفا از نمره آزمون خود و همچنین از تعداد پاسخهای درست در بخش های Readnig و Listening مطلع میگردد.
در آزمون تحلیلی علاوه بر ارائه نمره، بیان دقیق نقاط ضعف و قوت داوطلب از نگاه ممتحن و ارائه راهکار هایی برای بهبود نمره در اختیار داوطلب قرار خواهد گرفت.

نام آزمون تاریخ و ساعت برگزاری قیمت ظرفیت ثبت نام
آزمون آزمایشی جنرال / تحلیلی / حضوری 1401/07/08 - 9:00 ۵۹۰,۰۰۰ تومان 20 نفر ثبت نام
آزمون آزمایشی جنرال / تحلیلی / حضوری 1401/07/29 - 9:00 ۵۹۰,۰۰۰ تومان 19 نفر ثبت نام
آزمون آزمایشی آکادمیک / تحلیلی / حضوری 1401/07/08 - 9:00 ۵۹۰,۰۰۰ تومان 19 نفر ثبت نام
آزمون آزمایشی آکادمیک / تحلیلی / حضوری 1401/07/29 - 9:00 ۵۹۰,۰۰۰ تومان 17 نفر ثبت نام
آزمون آزمایشی جنرال / عادی / حضوری 1401/07/08 - 9:00 ۴۵۰,۰۰۰ تومان 20 نفر ثبت نام
آزمون آزمایشی جنرال / عادی / حضوری 1401/07/29 - 9:00 ۴۵۰,۰۰۰ تومان 20 نفر ثبت نام
آزمون آزمایشی آکادمیک / عادی / حضوری 1401/07/08 - 9:00 ۴۵۰,۰۰۰ تومان 20 نفر ثبت نام
آزمون آزمایشی آکادمیک / عادی / حضوری 1401/07/29 - 9:00 ۴۵۰,۰۰۰ تومان 20 نفر ثبت نام

زمانی که نمره شما در سایت بارگذاری گردید، با پیامک به شما اطلاع داده می شود و شما می‌توانید براساس کد داوطلبی خود در سایت، نمره آزمون را مشاهده کنید.