• بر روی تاریخ آزمون مورد نظر در بخش ثبت نام کلیک نمایید.
  • اگر برای اولین بار در یکی از آزمون اصلی موسسه پارسیان ثبت نام می نمایید، وارد صفحه مربوط به تکمیل فرم ثبت نام می شوید.
  • فرم ثبت نام را به زبان انگلیسی و به طور دقیق تکمیل نمایید. بدیهی است وارد نمودن اطلاعات غیر واقعی ممکن است در فرآیند آزمون داوطلب ایجاد اختلال نماید.
  • اگر قبلا در یکی از آزمون های اصلی موسسه ثبت نام نموده اید، فرم ثبت نام از قبل تکمیل شده برای شما نمایش داده می شود که در صورت نیاز امکان ویرایش برای شما فراهم می باشد.
  • پس از تایید اطلاعات فرم ثبت نام، جهت قطعی شدن ثبت نام، هزینه آزمون به مبلغ 61,510,400  ریال را از طریق یکی از درگاه های بانکی ارائه شده پرداخت نمائید.
  • بدیهی است پس از تایید مبلغ پرداختی شما توسط موسسه، این آزمون برای شما تایید نهایی خواهد گردید.
  • داوطلبین عزیز امکان مشاهده آزمون های ثبت نام شده خود را در بخش ” آزمون های من ” خواهند داشت.
نام آزمون تاریخ و ساعت برگزاری قیمت ظرفیت ثبت نام
آزمون آیلتس جنرال 2022/11/10 - 9:00 صبح ۶,۱۵۱,۰۴۰ تومان 12 نفر ثبت نام
آزمون آیلتس جنرال 2023/01/19 - 9:00 صبح ۶,۱۵۱,۰۴۰ تومان 13 نفر ثبت نام
آزمون آیلتس جنرال 2023/03/11 - 9:00 صبح ۶,۱۵۱,۰۴۰ تومان 15 نفر ثبت نام
آزمون آیلتس جنرال 2023/05/11 - 9:00 صبح ۶,۱۵۱,۰۴۰ تومان 15 نفر ثبت نام
آزمون آیلتس جنرال 2023/07/22 - 9:00 صبح ۶,۱۵۱,۰۴۰ تومان 15 نفر ثبت نام
آزمون آیلتس جنرال 2023/08/26 - 9:00 صبح ۶,۱۵۱,۰۴۰ تومان 15 نفر ثبت نام
آزمون آیلتس جنرال 2023/09/23 - 9:00 صبح ۶,۱۵۱,۰۴۰ تومان 15 نفر ثبت نام
آزمون آیلتس جنرال 2023/11/25 - 9:00 صبح ۶,۱۵۱,۰۴۰ تومان 15 نفر ثبت نام
آزمون آیلتس آکادمیک 2022/10/13 - 9:00 صبح ۶,۱۵۱,۰۴۰ تومان 28 نفر ثبت نام
آزمون آیلتس آکادمیک 2022/11/10 - 9:00 صبح ۶,۱۵۱,۰۴۰ تومان 12 نفر ثبت نام
آزمون آیلتس آکادمیک 2022/12/08 - 9:00 صبح ۶,۱۵۱,۰۴۰ تومان 29 نفر ثبت نام
آزمون آیلتس آکادمیک 2023/01/19 - 9:00 صبح ۶,۱۵۱,۰۴۰ تومان 15 نفر ثبت نام
آزمون آیلتس آکادمیک 2023/02/16 - 9:00 صبح ۶,۱۵۱,۰۴۰ تومان 30 نفر ثبت نام
آزمون آیلتس آکادمیک 2023/03/11 - 9:00 صبح ۶,۱۵۱,۰۴۰ تومان 15 نفر ثبت نام
آزمون آیلتس آکادمیک 2023/05/11 - 9:00 صبح ۶,۱۵۱,۰۴۰ تومان 15 نفر ثبت نام
آزمون آیلتس آکادمیک 2023/06/15 - 9:00 صبح ۶,۱۵۱,۰۴۰ تومان 30 نفر ثبت نام
آزمون آیلتس آکادمیک 2023/07/22 - 9:00 صبح ۶,۱۵۱,۰۴۰ تومان 15 نفر ثبت نام
آزمون آیلتس آکادمیک 2023/08/05 - 9:00 صبح ۶,۱۵۱,۰۴۰ تومان 30 نفر ثبت نام
آزمون آیلتس آکادمیک 2023/08/26 - 9:00 صبح ۶,۱۵۱,۰۴۰ تومان 15 نفر ثبت نام
آزمون آیلتس آکادمیک 2023/09/23 - 9:00 صبح ۶,۱۵۱,۰۴۰ تومان 15 نفر ثبت نام
آزمون آیلتس آکادمیک 2023/11/04 - 9:00 صبح ۶,۱۵۱,۰۴۰ تومان 30 نفر ثبت نام
آزمون آیلتس آکادمیک 2023/11/25 - 9:00 صبح ۶,۱۵۱,۰۴۰ تومان 15 نفر ثبت نام

زمانی که نمره شما در سایت بارگذاری گردید، با پیامک به شما اطلاع داده می شود و شما می‌توانید براساس کد داوطلبی خود در سایت، نمره آزمون را مشاهده کنید.