• جهت شرکت در آزمون، صرفا پاسپورت و یا کارت ملی هوشمند معتبر شناخته می شود و ثبت نام با مدارک شناسایی غیر از موارد مذکور مقدور نمی باشد. لازم به ذکر است کارت ملی هوشمند صرفا از داوطلبین مشمول خدمت سربازی و با ارائه گواهی معتبر (از حوزه نظام وظیفه یا دانشگاه محل تحصیل) پذیرفته می شود.
  • انصراف و انتقال زمان های آزمون و تغییر ماژول از آکادمیک به جنرال و یا بالعکس پس از ثبت نام قطعی، تنها پیش از بازه زمانی 35 روز مانده به تاریخ امتحان کتبی امکان پذیر می باشد. لازم به ذکر است که هزینه انصراف و انتقال 15,377,600 ریال می باشد. با توجه به تایید داوطلب برای ثبت نهایی درخواست انصراف یا انتقال آزمون، بدیهی است مسئولیت انتخاب نادرست این گزینه بر عهده شخص داوطلب می باشد.
  • تاریخ آزمون مصاحبه شفاهی حداکثر تا یک هفته قبل از تاریخ آزمون کتبی به داوطلب اطلاع رسانی خواهد شد.
  • در صورت تقاضا برای دریافت کارنامه اضافی (TRF) مبلغ 900,000 ریال بابت هر کارنامه اضافی می بایست از طرف متقاضی پرداخت شود.
  • امکان مشاهده سریعتر نتایج آزمون برای شرکت کنندگان پس از گذشت 13 روز کاری از آزمون کتبی، از طریق لینک زیر فراهم می باشد.
  •  
قوانین و مقررات آزمون اصلی آیلتس