• انصراف و انتقال زمان های آزمون و تغییر ماژول از آکادمیک به جنرال و یا بالعکس پس از ثبت نام قطعی، تنها پیش از بازه زمانی 15 روز مانده به تاریخ امتحان کتبی امکان پذیر می باشد. لازم به ذکر است که هزینه انصراف و انتقال معادل 25 درصد می باشد. با توجه به تایید داوطلب برای ثبت نهایی درخواست انصراف یا انتقال آزمون، بدیهی است مسئولیت انتخاب نادرست این گزینه بر عهده شخص داوطلب می باشد.
  • تاریخ آزمون مصاحبه شفاهی حداکثر تا یک هفته قبل از تاریخ آزمون کتبی به داوطلب اطلاع رسانی خواهد شد.
  • امکان مشاهده نتایج آزمون برای شرکت کنندگان پس از گذشت یک هفته کاری از آزمون کتبی، از طریق لینک زیر فراهم می باشد.
قوانین و مقررات آزمون اصلی آیلتس