داوطلبینی که ثبت نام آزمون خود را نهایی نموده اند از طریق جدول زمانی زیر اقدام به ثبت نام روز و ساعت آزمون اسپیکینگ خود نمایند. لازم به ذکر است زمان انتخاب شده قابل تغییر نمیباشد بنابراین لازم است داوطلبین عزیز در انتخاب زمان مناسب خود دقت نمایند.

در حال بارگذاری ...